top of page
그림1.png

History

1980's

1990's

2000's

2010's

 • 1982, Mar     Thành lập công ty

 • 1984, Mar     Đã đăng ký là công ty đối tác của GoldStar Communication

 • 1987, Apr      Đã đăng ký là công ty đối tác  của điện tử Samsung

 • 1990, Jul       Được chọn là một doanh nghiệp nhỏ đầy triển vọng (IBK Bank)

 • 1990, Aug      Đã đăng ký là công ty đối tác của Daewoo Telecom

 • 1991, Feb      Đã đăng ký là công ty đối tác của điện tử LG

 • 1999, May      Được chứng nhận ISO 9001

 • 2001, Oct      Được là doanh nghiệp Family  (IBK Bank)

 • 2003, Jan      Đã đăng ký  Best Partner của điện tử LG

 • 2006, Feb      Được chứng nhận ISO 14001

 • 2007, Feb     Thành lập nhà máy DSM tại thái lan

 • 2008, Apr      Thành lập nhà máy DSM tại việt nam

 • 2010, Aug     Đã đăng ký là công ty đối tác của Dong Yang E&P

 • 2017, Jan     Đã đăng ký là công ty đối tác của  Solu-M

 • 2019, Jun     Thành lập nhà máy DSM tại ấn độ

bottom of page